História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Vladimír Julián ŠEVC: Obnovenie kežmarskej Židovskej ľudovej školy. Židovský vzdelávací ústav za slovenského štátu.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 6/2018

ŠEVC, Vladimír Julián. Obnovenie kežmarskej Židovskej ľudovej školy. Židovský vzdelávací ústav za slovenského štátu. Historia, 2018, 17, 6, s. 41 – 46.

V Kežmarku existovala už v roku 1863/64 Židovská ľudová škola. V roku 1911 sa zlúčila s katolíckou a ich spojením vznikla Štátna ľudová škola. Navštevovali ju Nemci, Maďari, Slováci, kresťania i židia. Po 28 rokoch spolunažívania sa blížila druhá svetová vojna a s tým spojené prenikanie nacistických myšlienok. Židov postihli rôzne zákazy a obmedzenia, tie sa dotkli i vzdelávania. Židovské deti boli zo školy vylúčené, preto bola obnovená činnosť židovskej školy. Jej existenciu poznačili rôzne problémy, najmä materiálneho charakteru. Napriek tomu poskytla vzdelanie tunajším deťom, medzi ktoré patril aj neskorší režisér Juraj Herz. Škola zanikla v lete 1944 po vypuknutí Slovenského národného povstania a vyvezení žiakov do koncentračných táborov.

Kľúčové slová: Kežmarok, Židia, II. svetová vojna, školstvo, nacizmus

Vladimír Julián ŠEVC / Obnovenie kežmarskej Židovskej ľudovej školy. Židovský vzdelávací ústav za slovenského štátu

ŠEVC, Vladimír Julián. Revival of the Kežmarok Jewish primary school. A Jewish educational institution during the newly formed Slovak Republic (1939–1945). Historia, 2018, 17, 6, pp. 41-46.

A Jewish primary school already existed in Kežmarok in 1863/4. In 1911 the school was merged with a Catholic school, therefore creating a state primary school. The school was attended by German, Hungarian and Slovak pupils – Catholics and Jews. After peaceful co-existence lasting for 28 years the Second World War was drawing nearer together with Nazism and its ideas. Jews were afflicted by various prohibitions and restrictions dealing with education last but not least. Jewish kids were being dismissed which led to the re-establishment of a Jewish school. It´s existence was influenced by several problems, mainly material ones. Nevertheless, the school provided local kids with adequate education, Juraj Herz, later known as a famous director, being one of them. The school vanished in summer 1944 when the Slovak National Uprising broke out and the Jewish pupils were sent to concentration camps.

Key words: Kežmarok, Jews, Second World War, Education, Nazism

Popiska k obrázku:
Obr. Dom rabína Grünburga po vyčíňaní vandalov v roku 1939
Zdroj: Múzeum v Kežmarku


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.