História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Ivan KAMENEC: Iniciátori a vykonávatelia. Krátky život Kultúrnej rady v roku 1940.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 6/2018

KAMENEC, Ivan. Iniciátori a vykonávatelia. Krátky život Kultúrnej rady v roku 1940. História, 2018, 17, 6, s. 33-40.

Kultúrny život na Slovensku v rokoch 1939 – 1944 vo svojich najrozmanitejších prejavoch a rovinách je jednou z najzaujímavejších stránok vtedajšieho spoločenského diania. Hoci aj kultúrna sféra bola poznamenaná tlakmi totalitného režimu, predsa si len zachovala istý stupeň autonómnosti a zväčša sa vyhla najradikálnejším dobovým ideologickým vplyvom a zásahom . Po stránke duchovnej, inštitucionálnej i personálnej práve v tejto oblasti bola najviac viditeľná kontinuita s predchádzajúcim vývojom v Československej republike. Okrem toho, kultúra sa v slovenskej spoločnosti už tradične chápala ako dôležitý i keď často náhradný politický faktor, ktorý z najrôznejších príčin supluje slabú alebo v nedôstojnej úlohe satelita kolaborujúcu slovenskú politiku.

Kľúčové slová: Slovenský štát, Kultúrna rada 1940, Vojtech Tuka

Ivan KAMENEC / Iniciátori a vykonávatelia. Krátky život Kultúrnej rady v roku 1940

KAMENEC, Ivan. Initiators and implementers. The brief life of the Cultural Council in 1940. Historia, 2018, 17, 6, pp. 33-40.

The very varied expressions of cultural life in Slovakia in the period 1939 – 1944 form one of the most interesting aspects of social life in that period. Although the cultural sphere was affected by pressure from the totalitarian regime, it retained some degree of autonomy and mostly avoided the most radical ideological influences and interventions of the time. From the intellectual, institutional and personal points of view, continuity with developments in the First Czechoslovak Republic was most visible in precisely this field. Apart from this, culture was traditionally considered important in Slovak society even when the substitute political factor was provided for various reasons by the weak, collaborating regime of the Slovak state.

Key words: Slovak state, Cultural Council of 1940, Vojtech Tuka

Popiska k obrázku:
Obr. Jozef Škultéty s Vojtechom Tukom v kúpeľoch na Sliači (august 1939)
Zdroj: Slovenská národná knižnica, Literárny archív


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.