História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Roman HOLEC: Coburgovci. Príbeh jedného sporu.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 6/2018

HOLEC, Roman. Coburgovci. Príbeh jedného sporu. História, 2018, 17, 6, s. 25-32.

Obrovské coburgovské majetky v Rakúsko-Uhorsku spravoval od roku 1881 najstarší predstaviteľ tretej generácie rodu v habsburskej monarchii Filip Sachsen- Coburg-Gotha. V jeho správe sa nachádzali rozsiahle lesné komplexy, železiarske podniky, veľkostatky a zámky. Väčšina z nich ležala na území dnešného Slovenska, predovšetkým na Pohroní a v Gemeri. Poľovnícke revíry a niektoré zámky na Slovensku užíval aj Filipov mladší brat, bulharský cár Ferdinand. Keďže sa v láske veľmi nemali, navzájom sa vyhýbali a každý z nich navštevoval svoje obľúbené lokality. Po Filipovej smrti sa o coburgovské dedičstvo rozpútali dlhoročné spory, ktoré sa významne prejavili aj na politickej scéne medzivojnového Československa.

Kľúčové slová: Filip Sachsen-Coburg Gotha, Cyril Coburg, Josiaš Coburg, Svätý Anton

Roman HOLEC / Coburgovci. Príbeh jedného sporu

HOLEC, Roman. The Coburgs. The story of a dispute. Historia, 2018, 17, 6, pp. 25-32.

The huge Coburg family properties in Austria – Hungary were administered from 1881 by the senior representative of the third generation of the family in the Habsburg Monarchy: Philip von Sachsen-Coburg-Gotha. The properties included extensive forests, ironworks, estates and mansions. Most of them were located in the territory now forming Slovakia, especially in the Hron basin and Gemer. Hunting reserves and some mansions were also used by Philip’s younger brother Ferdinand Czar of Bulgaria. Relations between them were bad so they avoided each other, with each visiting his favourite localities. After Philip’s death, the Coburg inheritance was subject to many years of dispute, which became significantly involved in the political scene of inter-war Czechoslovakia.

Key words: Filip Sachsen-Coburg Gotha, Cyril Coburg, Josiaš Coburg, Svätý Anton

Popiska k obrázku:
Obr. Brazílsky cisár Pedro II. so svojími zaťmi Ľudovítom Augustom a Gastonom
Zdroj: Profimedia/súkromná zbierka


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.