História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Miriam HLAVAČKOVÁ: „...sieť, ktorú hodíš do tejto rieky, nikdy nevytiahneš prázdnu.“ Ryby v stredovekej životospráve.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 6/2018

HLAVAČKOVÁ, Miriam. „...sieť, ktorú hodíš do tejto rieky, nikdy nevytiahneš prázdnu.“ Ryby v stredovekej životospráve. Historia, 2018, 17, 6, pp. 17-24.

O stredovekých rybách sa možno dočítať nielen v mestských alebo kláštorných účtoch, ale vstúpili aj do rôznych žánrov vtedajšej literatúry. Zmienky o nich nájdeme v encyklopédiách, slovníkoch, v zdravovedných príručkách (Regimina sanitatis), morálnych poučeniach kazateľov určených pre pôstne obdobie a napokon v kuchárskych knihách. K rozvoju rybárstva významne prispelo kresťanstvo zavádzaním pôstnych dní. Keďže ryba sa stala povoleným pôstnym jedlom, ponímal sa tento živočíšny druh veľkoryso: radili sa k nemu zvieratá, ktoré boli svojim spôsobom života viazané na vodu: bobry, z ktorých sa jedli zadné nohy a chvost; lastúry, slimáky, žaby, raky či vydry.

Kľúčové slová: Uhorské kráľovstvo, stredovek, ryby, životospráva, recepty

Miriam HLAVAČKOVÁ / „...sieť, ktorú hodíš do tejto rieky, nikdy nevytiahneš prázdnu.“ Ryby v stredovekej životospráve

HLAVAČKOVÁ, Miriam. „... if you throw a net into this river, it will never come out empty.“ Fish in medieval way of life. Historia, 2018, 17, 6, pp. 17-24.

We can read about medieval fish not only in town or monastic accounts, but also in various genres of literature from the period. We find mentions of them in encyclopaedias, dictionaries, health manuals (Regimina sanitatis), moral anecdotes in sermons intended for Lent and finally in cookery books. Christianity significantly contributed to development of the use of fish by introducing fast days. Since eating fish was allowed on fast days, this type of animal was interpreted generously. Animals connected with water by their way of life were assigned to it: beavers from which the back legs and tails were eaten, bivalves, snails, frogs, crustaceans and otters.

Key words: Kingdom of Hungary, Middle Ages, Fish, Way of life, Recipes

Popiska k obrázku:
Obr. Rybí trh s Ecce Homo (1570) Found in the collection of Nationalmuseum Stockholm
Zdroj: Photo by Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2018: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.