História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

TIRÁŽ

História
Revue o dejinách spoločnosti
Ročník XVII.

Ocenenie: Cena Akadémie vzdelávania za vynikajúcu popularizačnú prácu v oblasti Histórie (2004)

Cena jedného dvojčísla je 3,30 €/ 100 Kč

V spolupráci s Historickým ústavom SAV a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV vydáva HISTÓRIA

Adresa redakcie a vydavateľa:

História
Hraničná 73, 821 05 Bratislava
Tel: + 421 908 870 871
E-mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.historiarevue.sk
Facebook: https://www.facebook.com/historiarevue

Redakcia:
Ing. Miroslav Fabricius, CSc.
E-mail:
historiarevue@gmail.com

Redakčná rada:
PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.

PhDr. Vladimír Čičaj, CSc.
PhDr. Igor Graus, PhD.
Mgr. Matej Hanula, PhD.
prof. PhDr. Roman Holec, CSc.
PhDr. Katarína Hradská, PhD.
Mgr. Adam Hudek, PhD.
PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc.
prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
prof. Eduard Nižňanský, CSc.
PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
prof. PhDr. Pavol Petruf, DrSc.
doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.
doc. PhDr Karol Sorby, DrSc.
prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.
prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.

Grafická úprava: Martin Horváth
Sadzba a tlač: Sineal, spol. s r.o.
ISSN: 1335-8316
Evidenčné číslo: EV 5179/15
Redakčná uzávierka: 28.02.2017

Objednávky:
Tel.: +421 908 870 871

Objednávky v Slovenskej republike zabezpečuje:
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja
P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3
Tel.: 02/49 893 564, 02/49 893 565, 02/49 893 566, 0800/188 826
E-mail: predplatne@abompkapa.sk
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872

Objednávky v Českej republike zabezpečuje:
MediaCall, s.r.o.
Vídeňská 546/55, 639 00 Brno
Tel.: +420 533 334 210
Web: www.mediacall.cz

Neobjednané rukopisy sa nevracajú. Autorské práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie textu, fotografií, grafov vrátane údajov v elektrotechnickej podobe len s predchádzajúcim súhlasom vydavateľa.

Internetový objednávkový formulár nájdete na adrese: objednavka

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.